Training F5 Refresh Your Team

Vanuit de behoefte om als team eens op een andere manier met elkaar bezig te zijn en elkaar te leren kennen en begrijpen.  Een dag aandacht voor elkaar. Voor teams die elkaar al langer kennen en net zo goed voor teams die elkaar beter willen leren kennen.

Een deel van de titel van de workshop is F5 – naar analogie met de F5 ververs-functie in windows–  F5 Refresh your Team.

Want wat behelst de training:

  • Alle teamleden vullen de MindSonar in. Voorafgaand aan de teamdag krijgen ze allemaal een individueel gesprek met de MPA-professional waarin hun eigen profiel wordt besproken.
  • Op de teamdag hangen alle profielen geanonimiseerd op flipovervellen met daaronder een groot leeg kwadrant. Gedurende de dag gaan de teamleden per kwadrant aan de slag met het duiden van alle profielen. Zo mooi om het anoniem te doen – om weer eens fris en fruitig naar elkaar te gaan kijken. Zo is de kans groot dat je ook opnieuw naar jezelf kijkt, veel mensen herkennen hun eigen profiel niet als ze de criteria niet kunnen lezen.
  • Na het doorlopen van de kwadranten is het vaak wel duidelijk binnen een team welk profiel bij wie hoort. Men loopt nog eens langs alle profielen en ontdek hoe een toename in inzicht in denkstijlen leidt tot een afname van onderlinge irritaties. Daarna gaat de groep naar alle profielen kijken en vertaalt de uitkomst naar concrete acties waarmee het team zich verder kan ontwikkelen.