Teamcoaching

Teamcoaching is gericht op:

  • versterking van de verbinding binnen een team
  • leren om als team zelf de uitdagingen aan te gaan.
  • op een energieke manier kennis maken met elkaars verschillen en overeenkomsten.
  • deze kennis op een positieve manier in te zetten om effectiever en slagvaardiger team te worden en te blijven.

Teamcoaching is altijd een maattraject wat in overleg wordt samengesteld. Een intake gesprek is altijd onderdeel van het programma. Dit om de doelen voor de coaching te bespreken.

Good teams become great ones when the members trust each other enough to surrender the “me” for the “we”
Phil Jackson

Wilt u meer weten over teamcoaching? Neem dan contact met mij op.