Privacy

Fokuso Coaching & training bewaart alleen gegevens, die ze van jou ontvangt via het inschrijfformulier voor coaching of trainingen (naam, adres, telefoonnummer en mailadres). Deze gegevens zijn opgeslagen in een beveiligd bestand en worden maximaal 2 jaar bewaard. Je gegevens worden niet gedeeld met derden.

De gegevens worden gebruikt voor het uitschrijven van een factuur en voor het versturen van een digitale nieuwsbrief.

Als jij jouw gegevens wilt inzien of veranderen dan kan jij een mailtje sturen naar info@fokuso.nl.

Fokuso Coaching & training verklaart hierbij de General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming) na te leven. Deze verordening is vanaf 25 mei 2018 van kracht. ​

 


 

Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Fokuso Coaching & Training. Fokuso Coaching & Training behoudt zich het recht voor om de informatie gepresenteerd op deze website (inclusief de disclaimer) te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Fokuso Coaching & Training probeert de gepresenteerde informatie op de website up-to-date te houden. Hoewel Fokuso Coaching & Training zorg besteedt aan de selectie van bronnen en presentatie van informatie kan zij de juistheid en actualiteit van deze gepresenteerde informatie niet garanderen. De website is uitsluitend bedoeld voor de verstrekking van informatie. Fokuso Coaching & Training kan niet garanderen dat op enig moment op de website geen fouten aanwezig zullen zijn. Evenmin kan Fokuso Coaching & Training de juistheid en actualiteit van informatie gevonden op websites gelinkt aan deze website garanderen.

Deze website en de daarop gepresenteerde informatie hebben geen officiële status. Fokuso Coaching & Training accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop gepresenteerde informatie. De op deze website gepresenteerde informatie kan dan ook niet gebruikt worden als de basis voor enige claims.