Oplossingsgericht werken

Kijk naar wat goed is, wat werkt en doe daar vooral meer van.

Bij oplossingsgericht werken of communiceren is het vertrekpunt altijd de wens van je gesprekspartner, niet zijn probleem. Oplossingsgericht werken is een doelgerichte en waarderende methode die je kunt inzetten bij individuele gesprekken en ook bij intervisie, (team-) coaching en verzuimmanagement.

De deelnemer leert:

  • De relatie met de cliënt invulling geven vanuit diens empowerment;
  • de methode oplossingsgericht werken;
  • de fases van kortdurend werken;
  • oplossingsgerichte gespreksvaardigheden;
  • het leerrendement van de training in het werk integreren;
  • de deelnemer maakt een persoonlijk actieplan.

De training oplossingsgericht werken is een tweedaagse training met optionele terugkomdag.